Freibadfahrt

Kamera: Sony HDR HC3
Aufgenommen Spätsommer 2009